Beteendekonsultation

Beteendekonsultation för alla raser!

Ibland uppstår oönskade situationer som kräver hjälp på plats i hemmet där situationerna faktiskt uppstår.
Som komplement till diverse kurser som handlar om att stärka relationen och kontakten så erbjuder vi också beteendekonsultation genom hembesök där vi på plats kan titta på situationer där det inte riktigt blivit som ni tänkt er. Det kan handla om allt från hundmöten, resursförsvar eller andra typer av integritetsrelaterade situationer, ensamträning eller att det sociala samspelet inte riktigt fungerar som önskat.


Ring 0766-237483 så pratar vi om just er situation och hur jag eventuellt kan hjälpa er - alla raser välkomna!

Förslag på upplägg:


> Uppstartsmöte i hemmet 1,5-3 timmar


Under uppstartsmötet tittar vi till en början på en bredare helhet för att inte missa relevanta detaljer som kan påverka hundens beteende, samt gör en noggrannare kartläggning över din och hundens relation med målsättning att dels få bättre överblick hur vi kan stärka upp relationen och dels få en bättre bild över vilken grundförutsättning vi har för att komma tillrätta med det aktuella problemet. Vi pratar också om olika typer av belöningstekniker, hundens språk och signaler i för er relevanta situationer. Med en bättre grundförståelse för just er situation går vi sedan vidare med att titta på det aktuella problemet och kommer gemensamt fram till förslag på åtgärder som känns genomförbara
för just er. 


Tiden för detta kan variera lite beroende på om beteendet vi vill arbeta med är kopplat till hemmet eller om det gäller exempelvis hundmöten ute på promenad. Vid bokning diskuterar vi ett upplägg som passar bra för just er situation. Gedigen utbildning & erfarenhet


> 3-årig masterutbildning i Clinical Animal Behaviour vid University of Edinburgh - pågående


> 3-årig kandidatexamen i biologi med inriktning etologi inkluderat bland annat etologi, genetik, neurobiologi,  beteendeekologi, djurhållning, djurskydd och förvaltningsrätt.


> Utbildad instruktör inom såväl SBK som Sagik


> Mångårig erfarenhet av beteendekonsultationer och olika raser såväl som olika individerVi jobbar med evidensbaserade & mjuka metoder
där relationenen till hunden ska bygga på tillit och ömsesidig respekt och där fokus ligger på problemlösning.


> Beteendekonsultation i hemmet 

> Kartläggning över din och hundens relation, belöningstekniker och hundens språk och signaler

> Genomgång av det aktuella beteendet där det faktiskt uppstår 

> Noggrann journalföring med observationer och stegringsplan / förslag på åtgärder som kommer på mejl inom 36 timmar från första mötet

> Fri support över mejl/telefon under hela processen

> Återkommande uppföljningar med aktiv träning om så önskas

> Stegringsplan


Ni får sedan en noggrann journalföring med observationer och förslag på åtgärder som kommer
inom 36 timmar från första mötet. Här ingår en utförlig stegringsplan med syfte att tydliggöra hur ni arbetar med hundens aktuella beteenden steg för steg. Journalen uppdateras och justeras sedan under hela processen.


> Uppföljningsmöte i hemmet 1-2 timmar


Beroende på situation kan uppföljningsmötet ligga allt mellan 3 - 8 veckor efter uppstartsmötet, under tiden har ni fri support över mejl/telefon. Vi kan tidigarelägga eller senarelägga beroende på hur det går för er, målsättningen är att vi aktivt arbetar med överenskomna åtgärder vilket ger er möjlighet till återkoppling på plats och mig möjlighet att göra er observanta på nya signaler eller liknande som uppstår. Självklart går det bra att boka flera uppföljningar om ni vill ha mer konkret vägledning på plats när ni tränar.

Exempel på stegringsplan


Prisbild


Beteendekonsultation 800 kr / timmen inkl moms


Milersättning 25 kr / milen för hembesök där sträckan uppgår över 4 mil enkel väg med utgångspunkt från Guldvingevägen i Härryda.


Exempel: Du bor 6 mil från Guldvingevägen vilket innebär 12 mil tur och retur. Då ingår de första 8 och du betalar 25kr/milen på de resterande 4 milen.